10947: Pengemengden M3, etter finansobjekt (mill. kr) 2008M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 149 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Sedler og mynt:
mill. kr
Innskudd på transaksjonskonti:
mill. kr
Sum M1:
mill. kr
-M1: I valuta:
mill. kr
Andre innskudd:
mill. kr
Sum M2:
mill. kr
-M2: I valuta:
mill. kr
Sertifikater og obligasjoner:
mill. kr
Gjenkjøpsavtaler:
mill. kr
Sum M3:
mill. kr
-M3: I valuta:
mill. kr
Referansetid
Sedler og mynt:
Utgangen av måneden
Innskudd på transaksjonskonti:
31.12.
Sum M1:
31.12.
-M1: I valuta:
31.12.
Andre innskudd:
31.12.
Sum M2:
31.12.
-M2: I valuta:
31.12.
Sertifikater og obligasjoner:
31.12.
Gjenkjøpsavtaler:
31.12.
Sum M3:
31.12.
-M3: I valuta:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken