Pengemengde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10947: Pengemengden M3, etter finansobjekt (mill. kr) 2008M01 - 2024M05

Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
John Galleberg, Statistisk sentralbyrå
+47 48 04 29 52
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 96 64 75 59
25.06.2024 08:00
Sedler og mynt:
mill. kr
Innskudd på transaksjonskonti:
mill. kr
Sum M1:
mill. kr
-M1: I valuta:
mill. kr
Andre innskudd:
mill. kr
Sum M2:
mill. kr
-M2: I valuta:
mill. kr
Sertifikater og obligasjoner:
mill. kr
Gjenkjøpsavtaler:
mill. kr
Sum M3:
mill. kr
-M3: I valuta:
mill. kr
Sedler og mynt:
Utgangen av måneden
Innskudd på transaksjonskonti:
31.12.
Sum M1:
31.12.
-M1: I valuta:
31.12.
Andre innskudd:
31.12.
Sum M2:
31.12.
-M2: I valuta:
31.12.
Sertifikater og obligasjoner:
31.12.
Gjenkjøpsavtaler:
31.12.
Sum M3:
31.12.
-M3: I valuta:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sedler og mynt , Innskudd på transaksjonskonti , Sum M1 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valgt 1 av totalt 197

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000