Til toppen
10947: Pengemengden M3, etter finansobjekt (mill. kr) 2008M01 - 2020M07
Sist endret
30.08.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Sedler og mynt:
mill. kr
Innskudd på transaksjonskonti:
mill. kr
Sum M1:
mill. kr
-M1: I valuta:
mill. kr
Andre innskudd:
mill. kr
Sum M2:
mill. kr
-M2: I valuta:
mill. kr
Sertifikater og obligasjoner:
mill. kr
Gjenkjøpsavtaler:
mill. kr
Sum M3:
mill. kr
-M3: I valuta:
mill. kr
Referansetid
Sedler og mynt:
Utgangen av måneden
Innskudd på transaksjonskonti:
31.12.
Sum M1:
31.12.
-M1: I valuta:
31.12.
Andre innskudd:
31.12.
Sum M2:
31.12.
-M2: I valuta:
31.12.
Sertifikater og obligasjoner:
31.12.
Gjenkjøpsavtaler:
31.12.
Sum M3:
31.12.
-M3: I valuta:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 151 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken