Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

10947: Pengemengden M3, etter finansobjekt (mill. kr) 2008M01 - 2018M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 126 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.08.2018
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4450
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2550
eby@ssb.no

Måleenhet
Sedler og mynt:
mill. kr
Innskudd på transaksjonskonti:
mill. kr
Sum M1:
mill. kr
-M1: I valuta:
mill. kr
Andre innskudd:
mill. kr
Sum M2:
mill. kr
-M2: I valuta:
mill. kr
Sertifikater og obligasjoner:
mill. kr
Gjenkjøpsavtaler:
mill. kr
Sum M3:
mill. kr
-M3: I valuta:
mill. kr
Referansetid
Sedler og mynt:
Utgangen av måneden
Innskudd på transaksjonskonti:
31.12.
Sum M1:
31.12.
-M1: I valuta:
31.12.
Andre innskudd:
31.12.
Sum M2:
31.12.
-M2: I valuta:
31.12.
Sertifikater og obligasjoner:
31.12.
Gjenkjøpsavtaler:
31.12.
Sum M3:
31.12.
-M3: I valuta:
31.12.
Målemetode
Sedler og mynt:
Situasjon (tidspunkt)
Innskudd på transaksjonskonti:
Situasjon (tidspunkt)
Sum M1:
Situasjon (tidspunkt)
-M1: I valuta:
Situasjon (tidspunkt)
Andre innskudd:
Situasjon (tidspunkt)
Sum M2:
Situasjon (tidspunkt)
-M2: I valuta:
Situasjon (tidspunkt)
Sertifikater og obligasjoner:
Situasjon (tidspunkt)
Gjenkjøpsavtaler:
Situasjon (tidspunkt)
Sum M3:
Situasjon (tidspunkt)
-M3: I valuta:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Sedler og mynt:
Nei
Innskudd på transaksjonskonti:
Nei
Sum M1:
Nei
-M1: I valuta:
Nei
Andre innskudd:
Nei
Sum M2:
Nei
-M2: I valuta:
Nei
Sertifikater og obligasjoner:
Nei
Gjenkjøpsavtaler:
Nei
Sum M3:
Nei
-M3: I valuta:
Nei
Sesongjustert
Sedler og mynt:
Nei
Innskudd på transaksjonskonti:
Nei
Sum M1:
Nei
-M1: I valuta:
Nei
Andre innskudd:
Nei
Sum M2:
Nei
-M2: I valuta:
Nei
Sertifikater og obligasjoner:
Nei
Gjenkjøpsavtaler:
Nei
Sum M3:
Nei
-M3: I valuta:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken