Artikler om lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Månedslønnen økte med 3 200 kr Artikkel 5. februar

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 6 prosent fra november 2022 til november 2023. Dette er den høyeste veksten i månedslønn, fra samme måned året før, på over 20 år.

2023

 1. Høyeste lønnsvekst siden 2008 Artikkel 2. februar

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra november 2021 til november 2022. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år.

2022

 1. Hva er vanlig lønn i Norge? Artikkel 29. mars

  Det kan være fristende å se på gjennomsnittslønn når en lurer på hva som er vanlig å tjene. Imidlertid har over 60 prosent lavere lønn enn gjennomsnittet. Her får du flere nyttige tips til hvordan du kan bruke lønnsstatistikken til å sjekke lønnsnivåer.

 2. Alder og arbeidstid er med på å forklare lønnsnivået Artikkel 28. mars

  Sykepleiere er i snitt 4,7 år yngre enn legespesialister, og jobber 6,7 timer mindre i uken. Gjennomsnittlig alder kan si noe om yrkeserfaring og ansiennitet, mens gjennomsnittlig avtalt arbeidstid kan si noe om utbredelsen av deltidsarbeid.

 3. Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares Artikkel 4. mars

  Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

 4. Lønnsveksten har tatt seg opp Artikkel 8. februar

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020.

2021

 1. Lønnsveksten bremset opp gjennom 2020 Artikkel 8. februar

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020. Veksten i månedslønn fra 2018 til 2019 var til sammenlikning 3,7 prosent.

2018

 1. Mastergrad gir høyere lønn Artikkel 21. november

  Lønnstakere med mastergrad og doktorgrad har 25 prosent høyere gjennomsnittslønn enn ansatte med bachelorgrad. Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.