I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor.

Finn gjennomsnittslønnen i nærmere 400 utvalgte yrker for kvinner og menn

Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige tillegg og bonus. Alt av overtidstillegg er ikke inkludert.

Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Den lønnen du finner i tabellen har vi beregnet ved å summere alle lønnsbeløp og dele på antall personer i gruppa.

lonnansatt bilde.png

Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjon, og det kan gi nyttig informasjon å supplere med informasjon om median- og kvartilsverdier. I artikkelen «Gjennomsnitt, median eller kvartiler?» kan du lese mer om ulike måter å sammenligne lønn på.

Flere tall i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finner du også tall for gjennomsnittslønn på fylkesnivå, og etter sektor, næring, arbeidstid, utdanning og alder m.m.

Lurer du på hvilken yrkeskategori du tilhører? Her har du en oversikt over yrkeskodeklassifikasjonen vår.