Variabeldefinisjon

Utdanningskode NUS 2000, uomkodet

  English
Navn Utdanningskode NUS 2000, uomkodet
Definisjon Uomkodet utdanningskode er en variabel som beskriver det høyeste fullførte utdanningsnivået. I den uomkodede utdanningskoden er grunnleggende fagutdanning avlagt før skoleåret 1972/73 basert på 7-årig folkeskole og ett års framhaldsskole. Denne er plassert på klassetrinn 9 (nivå 2) til forskjell fra den omkodede versjonen der grunnleggende fagutdanning avlagt før skoleåret 1972/73 er basert på 9-årig grunnskole og plassert på klassetrinn 10 (nivå 3). Ønsker en å belyse utdanningsnivået etter utdanningens lengde på data før 1972/73, bør den uomkodede variabelen brukes. Ellers brukes vanligvis den omkodede variabelen i SSBs statistikk. Den uomkodede versjonen er ikke lagret i NUDB. Den vil bare forekomme i publikasjoner fra før 1980.
Gyldig fra 1996-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Notat 93/15 Befolkningens høyeste utdanning, revidert dokumentasjon. NOS C 645 Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken (s. 17).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.01 - Utdanningsnivå
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c645/nos_c645.pdf
Sensitivitet Sensitiv