Variabeldefinisjon

Total produksjon av elektrisk kraft

  English
Navn Total produksjon av elektrisk kraft
Definisjon Det er nettoproduksjonen som skal rapporteres til balanseavregningen i Statnett. Forbruk knytting til pumping av vann og industriprosesser skal rapporteres separat og inngår ikke i fratrekket under begrepet «netto produksjon».
Gyldig fra 2016-06-01
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller