Variabeldefinisjon

Leiejord

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Leiejord
Definisjon Jordbruksareal der bruker og eier av arealet er forskjellige personer, inklusive ikke-fysiske personer
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Leiejord omfatter både forpaktning av hel eiendom og leie av tilleggsjord til egen eiendom. Jordbruksareal eid av andre og som disponeres gratis av en jordbruksbedrift, regnes som leiejord. Dersom ektefellen til brukeren av en jordbruksbedrift eier jordbruksarealet, regnes arealet som eid. Dersom deltaker i samdrift eier jordbruksareal som er i drift i samdrifta, regnes arealet som eid. Dersom brukeren av en jordbruksbedrift har inngått flere leieavtaler på samme eiendom, regnes dette som ett leieforhold. Dersom eieren av en eiendom leier ut jordbruksareal til flere jordbruksbedrifter, regnes dette som ett leieforhold per jordbruksbedrift.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv