Variabeldefinisjon

Ledige stillinger

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ledige stillinger
Definisjon Betalt stilling som er utlyst, formelt eller uformelt, slik at eksterne kan søke på den.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer NAV lager månedlig statistikk over ledige stillinger, men har ikke samme omfang eller avgrensing av ledig stilling. NAVs statistikk over ledige stillinger omfatter ledige stillinger som enten blir meldt til NAV-kontorene som oppdrag, registrert av arbeidsgiver på nav.no eller som er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter o.l.). NAVs statistikk dekker dermed ikke uformelle utlysninger eller ledige stillinger som utelukkende lyses ut på andre måter enn ved metodene nevnt ovenfor (for eksempel utlysninger på egne hjemmesider på internett). Siden denne typen utlysninger er svært vanlig, spesielt i visse næringer, får Statistisk sentralbyrå høyere tall for antallet ledige stillinger enn det NAV får. Dette kommer hovedsakelig av at definisjonene er forskjellige. Formelle utlysninger innbefatter for eksempel annonsering i aviser, på internett, registrering hos NAV eller rekrutteringsfirmaer. Uformelle utlysninger innbefatter for eksempel oppslag i butikkvinduer eller oppslagstavler eller formidling via ansatte, venner eller familie.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Ledige stillinger
Sensitivitet Sensitiv