Variabeldefinisjon

Ankomne gjester

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ankomne gjester
Definisjon En person som ankommer hotellet for overnatting
Gyldig fra 2010-10-19
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattinger på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller