Variabeldefinisjon

Losjiomsetning per tilgjengelig rom

  English
Namn Losjiomsetning per tilgjengelig rom
Definisjon Losjiomsetning per tilgjengelig rom er losjiomsetningen for referansemåneden (ekskl servering og mva) dividert på antall tilgjengelige rom i måneden. Antall tilgjengelige rom per måned er lik kapasitet den enkelte dag summert for alle månedens dager. Losjiomsetning per tilgjengelig rom samsvarer med det engelske uttrykket REVPAR, som nyttes i bransjen.
Gyldig frå 2006-09-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattingar på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar