Variabeldefinisjon

Pris per rom

  English
Namn Pris per rom
Definisjon Pris per rom er losjiomsetning (eks.kl servering og ) dividert på antall utleide rom.
Gyldig frå 1995-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattingar på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar