Variabeldefinisjon

Sesongkontrakt

  English
Namn Sesongkontrakt
Definisjon Sesongkontrakt, det vil si campingvogn på fast kontrakt, er leige av fast plass for vognene til ein pris uavhengig av kor mykje vogna er i bruk.
Gyldig frå 1995-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattingar på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar