Variabeldefinisjon

Overnatting

  Norwegian (bokmål) English
Namn Overnatting
Definisjon Ein overnatting, også kalt eit gjestedøgn, er ein person som har overnatta ei natt.
Gyldig frå 1995-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattingar på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar