Variabeldefinisjon

Overnatting

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Overnatting
Definisjon En overnatting, også kalt et gjestedøgn, er en person som har overnattet en natt på kommersielt overnatignssted, f.eks hoteller, campingplass etc.
Gyldig fra 1995-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk Overnattinger på Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller