Variabeldefinisjon

Nettleie

  English
Navn Nettleie
Definisjon Pris for overføring av elektrisk kraft.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer Nettselskapene har ansvar for innkreving av forbruksavgift på elektrisk kraft til Staten. Gjennom nettleien betales dermed forbruksavgift på elektrisk kraft i tillegg til merverdiavgift. Noen forbrukere er fritatt eller har reduserte satser for disse avgiftene. I statistikkene publiseres det tall for nettleie både med og uten forbruksavgift på elektrisk kraft og merverdiavgift.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/elkraftpris/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller