253518
253518
Lavere strømpriser for husholdningene
statistikk
2016-05-31T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Tekniske problemer i Statistikkbanken. Det jobbes med å løse problemet

Elektrisitetspriser1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Lavere strømpriser for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2016Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter87,47,80,0
Kraftpris28,710,8-8,3
Nettleie26,62,31,1
Avgifter32,19,97,7
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet126,8-13,8-20,2
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet127,4-11,9-14,6
Alle andre fastpriskontrakter31,1-3,4-6,9
Kontrakter tilknyttet elspotprisen26,911,2-7,6
Variabel pris kontrakter33,011,9-8,3
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer27,39,2-6,2
Industri untatt kraftintensiv industri26,410,9-7,7
Kraftintensiv industri30,8-3,11,7

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 87,4 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er tilnærmet uendret sammenlignet med 1. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 28,7 øre/kWh, nettleien 26,6 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,1 øre/kWh.

Billigst med elspotpris og fastpris med inntil ett års varighet

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen og fastpriskontrakter med inntil ett års varighet hadde de billigste kontraktstypene i 1. kvartal med henholdsvis 26,9 og 26,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Om lag 70 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom elspotprisavtaler. Variabel-pris-kontrakter var den dyreste kontraktstypen i 1. kvartal 2016 med en gjennomsnittlig pris på 33 øre/kWh. For nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 27,4 øre/kWh. Prisen for eldre fastpriskontrakter var 31,1 øre/kWh.

Lavere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 27,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 1. kvartal 2016. Det er en nedgang på 6,2 prosent fra 1. kvartal i 2016. For industri, utenom kraftintensiv industri, gikk prisen ned med 7,7 prosent og var på 26,4 øre/kWh.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,8 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en øking på 1,7 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen.