Variabeldefinisjon

Obligasjonar og sertifikat

  Norwegian (bokmål) English
Namn Obligasjonar og sertifikat
Definisjon Obligasjonar er definert som omsettelege standardiserte verdipapirlån med opprinneleg løpetid på meir enn ett år. Inkluderar statsobligasjonar, kommuneobligasjonar og andre obligasjonar som er ferda ut til ihendehavar, med meldeplikt til Norges Bank jf. forskrift av 20. des. 1996. Inkluderer og obligasjonar som er ferda ut i Noreg av utlendinga og obligasjonar som er ferda ut utanfor Noreg av innalandske einingar eller utlendingar. Ansvarleg lånekapital som er ferda ut som obligasjonar og konvertible obligasjonar er og rekna med. Sertifikater mv omfatter omsettelige verdipapirer med opprinnelig løpetid på maksimum ett år. Dette inkluderer statskasseveksler utstedt av den norske stat eller fremmede stater. Sertifikatene kan utstedes av staten (statssertifikater), banker (banksertifikater), kredittforetak (kredittsertifikater), finansieringsselskaper (finanssertifikater), statlige låneinstitutter, kommuneforvaltningen samt offentlige og private foretak (lånesertifikater) og utlandet.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjonar og sertifikat
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar