Variabeldefinisjon

Gjennomsnittlig årlig leie per kvm

  English
Navn Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
Definisjon gjennomsnittlig månedlig leie ganget med 12 måneder gir årlig leie. Denne verdien deles så på antall kvadratmeter, regnet etter Bruksareal, som er det totale arealet innenfor ytterveggene. Kjeller og loft er en del av bruksarealet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/30/lmu/
Statistikk Leiemarkedsundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller