Variabeldefinisjon

Gjennomsnittlig månedlig leie

  English
Navn Gjennomsnittlig månedlig leie
Definisjon Den faktiske leien som betales på leieboligen, dvs bostøtte og eventuelt andre støtteordninger til leietaker er holdt utenfor leien - det er brutto leie som følges. Det spørres etter månedlig leie. I de tilfeller strøm og oppvarming er inkludert i leien er det ikke foretatt justeringer for dette.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/30/lmu/
Statistikk Leiemarkedsundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller