Variabeldefinisjon

Produsentpris

  English
Navn Produsentpris
Definisjon Produsentprisindeksen måler gjennomsnittlige forandringer i de prisene innenlandske produsenter får for varene eller tjenestene de selger til det norske og utenlandske markedet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08.02.20 - Produsentprisindekser - varer og tjenester
Statistikk Produsentprisindeksen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller