242535
242535
Oljeprisen bidro til oppgang i PPI
statistikk
2016-04-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oljeprisen bidro til oppgang i PPI

Etter tre måneder med nedgang steg produsentprisindeksen (PPI) 1,3 prosent fra februar til mars. Oppgangen skyldes i stor grad høyere oljepris, men også strømprisene og lakseprisene bidrar til en samlet oppgang i PPI.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Februar 2016 - Mars 2016Mars 2015 - Mars 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning1,3-14,9197,61 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester2,3-29,7233,5405,4
Bergverksdrift2,67,3181,47,6
Industri0,2-3,5154,6544,6
Næringsmiddelindustri1,05,3175,4117,0
Petroleums- og kullvareindustri2,5-26,3137,879,1
Metallindustri-0,3-15,2171,245,7
Maskinindustri0,04,6158,959,2
Kraftforsyning5,26,5227,942,4

Prisene på råolje og naturgass gikk opp 2,9 prosent fra februar til mars, og dette bidrar i stor grad til oppgangen i PPI. Dette var første måned siden september 2015 at samlet prisutvikling på olje og gass bidro til oppgang i PPI. Denne måneden var det oljeprisen som trakk opp, mens gassprisen falt fra februar til mars.

Prisene på matvarer og petroleumsprodukter trekker opp for industrien

Industrien samlet sett opplevde en prisøkning på 0,2 prosent fra februar til mars. Prisene i næringsmiddelindustrien var blant dem som trakk opp. Oppgangen for næringen var 1,0 prosent og skyldes i stor grad en høyere laksepris i mars sammenlignet med februar. Videre gikk prisene på petroleums- og kullvarer opp 2,5 prosent. Dette kan blant annet forklares med at en noe høyere oljepris de siste to månedene har bidratt til at petroleumsprodukter har økt noe i pris. Strømprisene økte 36,7 prosent fra desember til januar og falt 21,6 prosent fra januar til februar. I mars gikk strømprisene noe opp igjen (5,2 prosent) og bidro til en samlet oppgang i PPI.

Kjemiske og farmasøytiske varer samlet sett falt i pris med 2,6 prosent. Dette var i hovedsak grunnet en nedgang i priser på kjemiske råvarer. I tillegg var det prisene på eksportmarkedet som bidro til nedgangen da prisene på hjemmemarkedet kun gikk ned 0,2 prosent.

Sterk nedgang i eksportpriser siste tolv måneder

Den totale PPI falt 14,9 prosent fra mars 2015 til mars 2016. Denne nedgangen kan i stor grad forklares av prisene på olje og gass, som gikk ned 34,3 prosent i perioden. I tillegg falt prisene på petroleums- og kullvarer 26,3 prosent, mens prisene på metaller gikk ned 15,2 prosent. Dette er varer som i stor grad eksporteres, og det gjør at den samlede nedgangen i PPI først og fremst har kommet på eksportmarkedet. Dersom man ser på hjemmemarkedet isolert er fallet i PPI 4,1 prosent på tolvmånedsbasis. En viktig faktor som motvirket nedgangen i samlet PPI de siste tolv månedene, er prisene i næringsmiddelindustrien, som gikk opp 5,4 prosent i perioden.