147995
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. juni 2014

Innhold

Olje og gass trakk i hver sin retning

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) økte 0,4 prosent fra mai til juni 2014. Høyere priser på råolje, petroleumsprodukter og metaller var hovedårsakene. Men lavere priser på gass og elektrisitet dempet veksten. Fra juni 2013 til juni 2014 økte indeksen 1,2 prosent.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Juni 2014 / Mai 2014 Juni 2014 / Juni 2013 Juni 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 0,4 1,2 244,9 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester 0,5 0,2 372,8 479,1
Bergverksdrift 1,1 1,1 171,2 11,5
Industri 0,6 4,1 161,8 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri -0,1 4,9 155,0 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 1,4 5,5 221,2 135,4
Metallindustri 3,3 9,4 170,0 36,8
Maskinindustri 0,1 2,7 153,0 42,0
Kraftforsyning -2,6 -18,8 197,2 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 244,9 (2000=100) i juni, som tilsvarer en oppgang på 0,4 prosent fra mai. Prisoppgangen i juni bryter den nedadgående trenden i PPI de fire foregående månedene.

Oppgangen i PPI i juni var forårsaket av høyere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Prisene i denne gruppen økte med 0,9 prosent som følge av en prisoppgang på olje, mens prisene på naturgass i juni sank for femte måned på rad. Oljeprisen steg med om lag 3,5 prosent fra mai til juni, blant annet som følge av nervøsiteten rundt konflikten i Irak og konsekvensene denne kan få for framtidige oljeleveranser.

Prisoppgangen på råolje har også gitt høyere priser på petroleumsprodukter og høyere priser i gruppen petroleums- og kullvareindustri. I tillegg var det en prisoppgang i metallindustrien på 3,3 prosent. Både jern og stål, samt ikke-jernholdige metaller økte i pris.

Utvinningstjenester og elektrisitet trakk ned

Prisene innenfor tjenester tilknyttet oljeutvinning og bergverksdrift samt kraftforsyning gikk ned i juni. Indeksen til utvinningstjenestene sank 1,4 prosent. Dette er andre måned på rad med nedgang etter en lang periode med sammenhengende vekst: fra juni 2013 til april 2014. Prisene på elektrisitet har falt siden oktober 2013, og nedgangen i juni var på 2,6 prosent. Her var det både lavere systempris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og priser på elektrisitet solgt til norske husholdninger som var årsaker til nedgangen.

Tolvmånedersendring – PPI opp 1,2 prosent

Fra juni 2013 til juni 2014 økte PPI med 1,2 prosent. Petroleums- og kullvareindustri var den næringen som bidro mest til oppgangen. Økte priser i næringsmiddelindustrien og metallindustrien var to andre viktige årsaker til oppgangen i PPI. Prisene i næringsmiddelindustrien gikk opp med nesten 5 prosent i denne tolvmånedsperioden som følge av at prisene på de fleste typer matvarer steg. I samme periode hadde metallindustri en prisvekst på over 9 prosent, som kom av kraftige vekstrater for jern og stål samt ikke-jernholdige metaller. Til tross for prisnedgang i utvinningstjenestene i mai og juni 2014 var prisene fortsatt 5,4 prosent høyere i juni i år enn i juni i fjor.

Lavere priser innenfor kraftforsyning samt utvinning av råolje og naturgass bidro til å dempe oppgangen i PPI i denne tolvmånedsperioden. Nedgang i indeksen for utvinningsnæringen i sin helhet skyldes et kraftig fall i prisene på naturgass. Oljeprisen var om lag 11 prosent høyere i juni 2014 enn i juni 2013.