242730
242730
Første prisfall på mat på ti måneder
statistikk
2016-09-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Første prisfall på mat på ti måneder

Prisfall på olje, gass og raffinerte petroleumsprodukter bidro til at PPI falt for første gang siden februar i år. Innen næringsmiddelindustrien falt prisene for første gang på ti måneder, og det var lavere fiskepriser som bidro mest til nedgangen.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Juli 2016 - August 2016August 2015 - August 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-1,8-4,7207,51 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-2,6-15,3250,5405,4
Bergverksdrift-1,91,0177,37,6
Industri-1,10,5160,2544,6
Næringsmiddelindustri-0,76,3179,1117,0
Petroleums- og kullvareindustri-7,6-7,9165,879,1
Metallindustri3,5-0,2182,845,7
Maskinindustri0,14,4159,159,2
Kraftforsyning-1,853,0239,942,4

Fra juli til august falt PPI med 1,8 prosent. Oljeprisen gikk ned med om lag 2 prosent, men også prisen på gass hadde en nedgang fra forrige måned. Oljeprisen falt for andre måned på rad og ligger nå på omtrent samme nivå som august i fjor.

Prisfall i industrien

Lavere oljepris påvirker i sin tur prisene på raffinerte petroleumsprodukter, hvor det var en nedgang på 7,6 prosent fra juli til august. Her falt prisene for første gang siden februar og bidro sterkt til at industriprisene gikk ned i august. Prisene for industrien uten raffinerte petroleumsprodukter var tilnærmet uendret fra juli til august.

Overskudd av laks i markedet

Fra juli til august fikk næringsmiddelindustrien sitt første prisfall på ti måneder. En nedgang i lakseprisene var hovedårsaken og skyldes høye laksevolum i markedet. Overskuddstilbud er ganske vanlig i august da Europa er i feriemodus og etterspørselen etter laks reduseres, samtidig med at Norge øker slaktevolumet. Til tross for prisfallet på fisk i august har fiskeprisene steget med 14 prosent fra august 2015 til august 2016.

Fortsatt stigende metallpriser

Metallprisene fortsatte å øke fra juli til august og bidro til å dempe prisfallet i PPI totalt. Dette var fjerde måned på rad med prisoppgang på metaller, og trenden med fallende priser ser ut til å være snudd. I august økte metallprisene med 3,5 prosent, hovedsakelig på grunn av ikke-jernholdige metaller, deriblant aluminium og nikkel.

Prisen på elektrisitet falt med 1,8 prosent fra juli til august, men fortsatt ligger prisene over 50 prosent høyere enn samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes at fjorårets priser lå på et unormalt lavt nivå.