242736
242736
Prisoppgang for gass og strøm
statistikk
2016-12-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Prisoppgang for gass og strøm

PPI steg med 2,5 prosent fra oktober til november. Det var i hovedsak høyere strømpriser og økt pris på naturgass som bidro til oppgangen.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Oktober 2016 - November 2016November 2015 - November 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning2,5-2,6214,01 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester3,1-12,8255,8405,4
Bergverksdrift0,2-0,7175,27,6
Industri0,81,5161,5544,6
Næringsmiddelindustri0,35,8179,7117,0
Petroleums- og kullvareindustri3,84,6178,579,1
Metallindustri2,50,9181,845,7
Maskinindustri0,0-1,1158,659,2
Kraftforsyning14,845,7328,142,4

Indeksen for utvinning av råolje og naturgass samlet sett steg 4,1 prosent og bidro mest til den totale oppgangen fra måneden før i PPI. Det var gassprisen som trakk opp. Oljeprisen falt med 6 prosent, mot en oppgang på 6,9 prosent fra september til oktober. 

Stadig stigende strømpriser

Strømprisene fortsatte å stige fra oktober til november og gikk opp med 14,8 prosent. Dette resulterte i en samlet prisoppgang på 36 prosent i løpet av de siste to månedene. Strømprisene ligger rundt 46 prosent høyere enn i november i fjor. 

Prisoppgang i industrien

Industriprisene samlet sett gikk opp med 0,8 prosent fra oktober til november. Det var en prisøkning på raffinerte petroleumsprodukter i tillegg til høyere metallpriser som bidro mest til oppgangen. Hvis petroleumsnæringen holdes utenfor, gikk prisene i industrien totalt opp med bare 0,3 prosent. 

Prisfall på tjenester til bergverksdrift og utvinning

Innenfor tjenester til bergverksdrift og utvinning falt prisene med 2,4 prosent og var med dette det viktigste bidraget til å dempe den totale oppgangen i PPI. Sammenlignet med november i fjor har prisene falt med nærmere 20 prosent i denne tjenestenæringen. Et overskuddstilbud av rigger og båter i markedet kan forklare prisfallet. Dette gjenspeiler seg nå i blant annet lavere dagsrater på rigger samt en nedgang i leiepriser på båter som driver med ulike undervannsoperasjoner.