199139
199139
Høyere oljepris trakk PPI opp
statistikk
2015-03-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Elektrisitet og annen energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2015

Innhold

Høyere oljepris trakk PPI opp

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk opp 2,1 prosent fra januar til februar. Høyere oljepris var hovedårsaken til oppgangen.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Februar 2015 / Januar 2015 Februar 2015 / Februar 2014 Februar 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 2,1 -9,9 229,3 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester 4,2 -19,0 323,5 460,7
Bergverksdrift -0,7 0,1 169,0 9,0
Industri 0,9 -1,5 159,0 488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 1,5 7,1 165,1 106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 1,8 -21,5 176,7 125,4
Metallindustri -0,9 23,6 197,2 39,1
Maskinindustri -0,1 4,3 159,2 52,8
Kraftforsyning -4,1 -2,3 231,1 41,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 229,3 (2000=100) i februar, som tilsvarer en oppgang på 2,1 prosent fra januar. Hovedårsaken til oppgangen i den totale indeksen var høyere priser i næringen ‘utvinning av råolje og naturgass’. Prisen på råolje, Brent Blend, var på om lag 450 kroner per fat i februar, som tilsvarer en oppgang på omtrent 19 prosent fra januar til februar. Oljeprisen hentet seg opp igjen i februar etter å ha falt med over 16 prosent fra desember til januar. Prisene på naturgass gikk derimot ned i februar og dempet veksten i utvinningsnæringen fra januar til februar.

Lavere priser innenfor kraftforsyning og utvinningstjenester dempet oppgangen i PPI. Prisene i disse næringene falt med henholdsvis 4,1 og 1,5 prosent fra januar til februar.

Liten oppgang i norsk industri

Samlet sett gikk prisene i industrinæringene opp 0,9 prosent fra januar til februar og bidro med dette til oppgangen i PPI. Over halvparten av denne økningen skyldes imidlertid økte priser i ‘petroleums- og kullvareindustri’. Ser vi bort fra petroleumsindustrien var prisoppgangen i industri på om lag 0,4 prosent. Oppgangen i indeksen for ‘petroleums- og kullvareindustri’ på 3,3 prosent kommer av økte priser på raffinerte petroleumsprodukter solgt til det norske markedet, mens prisene på eksporterte raffinerte petroleumsprodukter falt fra januar til februar. ‘Næringsmiddelindustri’ samt ‘data- og elektrisk utstyrsindustri’ var to andre næringer som bidro til oppgangen i industrien.

‘Metallindustri’ og ‘kjemisk- og farmasøytisk industri’ var derimot to næringer som dempet oppgangen i industrien. Indeksen for ‘metallindustri’ falt med 0,9 prosent fra januar til februar, etter å ha steget nesten uavbrutt siden september 2013. Lavere eksportpriser på ikke-jernholdige metaller var hovedårsaken. Prisnedgangen innen ‘kjemisk- og farmasøytisk industri’ på 1,0 prosent kommer av reduksjon i prisene på kjemiske råvarer.

Tolvmånedersendring – PPI ned 9,9 prosent

Fra februar 2014 til februar 2015 gikk PPI ned 9,9 prosent. Nedgangen i PPI de siste tolv månedene skyldes lavere priser i næringene ‘utvinning av olje og gass’ samt ‘petroleums- og kullvareindustri’ hvor prisene falt med henholdsvis 23,0 og 29,5 prosent. Prisene på både råolje og naturgass , samt raffinerte petroleumsprodukter, var betydelig lavere i februar 2015 enn i februar 2014.

Blant de næringene som bidro til å moderere nedgangen i PPI i denne tolvmånedersperioden var metallindustrien og næringsmiddelindustrien.