199123
199123
Elektrisitet trakk PPI opp
statistikk
2015-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Elektrisitet trakk PPI opp

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) økte med 0,6 prosent fra september til oktober. Høyere priser på elektrisitet var hovedårsaken.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
September 2015 - Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,6-9,4218,61 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-0,4-17,0295,0460,7
Bergverksdrift0,92,7177,59,0
Industri0,4-2,5158,1488,6
Næringsmiddelindustri0,27,1168,399,6
Petroleums- og kullvareindustri2,8-24,5172,786,9
Metallindustri-0,40,2181,339,1
Maskinindustri0,3-2,2152,952,8
Kraftforsyning16,9-10,1205,341,7

Indeksen for elektrisitet gikk opp med nesten 17 prosent fra september til oktober som følge av både økte spotpriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og høyere priser til norske husholdninger. Økt forbruk og lavt tilsig til norske vannmagasiner var hovedårsaken til økte elektrisitetspriser i oktober. Til tross for at elektrisitetsprisene steg for tredje måned på rad, var de fortsatt over 10 prosent lavere enn i oktober i fjor.

Raffinerte petroleumsprodukter trakk industriprisene opp i oktober

Prisene i industri samlet økte 0,4 prosent fra september til oktober. Høyere priser innenfor petroleums- og kullvareindustri dro industriindeksen opp. Prisoppgangen i petroleums- og kullvareindustri kan forklares med en kraftig prisoppgang på enkelte varer, som for eksempel propan og flydrivstoff. Derimot hadde priser på andre raffinerte petroleumsprodukter mindre prisendringer. Til tross for denne prisoppgangen var indeksen for raffinerte petroleumsprodukter over 24 prosent lavere enn i oktober 2014.

Holder vi raffineringsindustrien utenfor, var det en svak nedgang i industriprisene fra september til oktober. Kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustri var de industrinæringene som hadde sterkest prisnedgang i oktober. Prisene i metallindustrien har vært fallende siden mars 2015, mens prisene i kjemisk og farmasøytisk industri har økt uavbrutt siden mars før de gikk ned i oktober. Sammenliknet med oktober 2014 var prisene i industri uten raffineringsindustrien nesten 3 prosent høyere i oktober 2015.

Prisfall for utvinning og utvinningstjenester

Utvinning og utvinningstjenester består av to næringer: utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester. Fra september til oktober gikk prisene i begge disse næringene ned.

Prisnedgangen innenfor utvinning av olje og gass på 0,5 prosent kommer av lavere priser på naturgass, mens oljeprisen gikk svakt opp fra september til oktober. Det at olje og gass trakk i hver sin retning, bidro til ulik fortegn på utvinningsindeksen på hjemme- og eksportmarkedet. Da det meste av naturgassen som produseres i Norge går til eksport, har prisfallet ført til en nedgang i eksportindeksen. Oppgang i oljeprisen bidro til en økning i utvinningsindeksen på hjemmemarkedet. Indeksen for utvinningstjenester gikk ned 0,2 prosent. Tolvmånedersendringen for både utvinning og utvinningstjenester viser at prisene i disse næringene har svekket seg siden oktober 2014.