199117
199117
Prisfall på energivarer trakk ned PPI
statistikk
2015-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2015

Innhold

Prisfall på energivarer trakk ned PPI

Nedgangen i produsentprisindeksen fra juni til juli kommer av prisfall på olje, naturgass og elektrisitet. Høyere priser på bearbeidede matvarer ga en svak prisoppgang i industrien.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Juli 2015 / Juni 2015Juli 2015 / Juli 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-2,3-6,6227,61 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-4,2-10,7324,1460,7
Bergverksdrift0,31,5173,89,0
Industri0,1-1,0161,2488,6
Næringsmiddelindustri1,67,0168,099,6
Petroleums- og kullvareindustri-1,0-21,3193,286,9
Metallindustri-2,27,6188,639,1
Maskinindustri-0,3-0,8152,252,8
Kraftforsyning-14,2-35,9139,741,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

Den samlede produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,3 prosent fra juni til juli. Hovedårsaken var et prisfall på både olje og gass som trakk ned delindeksen for utvinning. Også indeksen for elektrisitet falt kraftig i juli. Historisk lav spotpris på elbørsen og kraftig prisfall i elektrisitetspriser til norske forbrukere har bidratt til den betydelige nedgangen i elektrisitetsindeksen. Indeksen for industrien hadde en svak oppgang som hovedsakelig kan forklares med økte priser i næringsmiddelindustrien.

Kraftig prisfall på olje

Fra juni til juli gikk oljeprisen, Brent Blend målt i norske kroner, ned med om lag 7 prosent, mens prisen på naturgass hadde en svak nedgang. Målt i amerikanske dollar var imidlertid prisfallet på både olje og gass mye større. Det at prisene i kroner falt mindre enn prisene i dollar, kommer av svekkelsen av vår valuta mot amerikanske dollar i denne perioden.

Høyt tilbud av olje på markedet, i kombinasjon med svak etterspørsel, kan forklare prisnedgangen på olje siste måned. I juli var det registrert en økning i amerikanske oljelagre, samtidig som oljeproduksjonen i OPEC-landene holdt seg på et høyt nivå. I tillegg har en sannsynlig atomavtale med Iran og reduksjon av sanksjoner mot den iranske oljesektoren skapt forventninger om økt tilførsel av iransk olje fremover. Svak kinesisk økonomi bidro til å holde etterspørselen etter oljen nede.

Historisk lav strømpris etter stort tilsig

En kraftig nedgang i indeksen for kraftforsyning skyldes prisfall på elektrisitet på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Systemprisen falt med hele 33 prosent, og den gjennomsnittlige systemprisen i juli var på et historisk lavt nivå på 8,5 øre/kWh. Enkelte dager i juli var systemprisen så lav som 5,6 øre/kWh. Unormalt høyt tilsig, som skyldes sen snøsmelting og mye nedbør, var årsaken til de lave elektrisitetsprisene. Sammenliknet med juli i fjor var elektrisitetsprisene nesten 36 prosent lavere.

Økte matvarepriser

Samlet sett gikk prisene i industrien opp 0,1 prosent fra juni til juli. Den viktigste prisstigningen ble registrert i næringsmiddelindustrien. Her gikk prisene opp på alle matvarer unntatt korn- og bakervarer. Prisene på fisk, skall- og bløtdyr steg mest. Andre industrinæringer med større prisøkninger var tekstil- og bekledningsindustri samt papirindustri. Det var prisoppgang på norskproduserte klær som trakk tekstilindustriens indeks opp, mens økte priser i papirindustrien kommer av høyere eksportpriser på papir. Prisoppgangen i disse næringene ble oppveid av lavere priser i raffineringsindustrien og metallindustrien.