199119
199119
Økte strømpriser
statistikk
2015-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2015

Innhold

Økte strømpriser

Strømprisene steg med 12,2 prosent fra juli til august. Dette var den første måneden med økning i strømprisene i år. Økningen bidro til å dempe det olje-drevne fallet i den totale produsentprisindeksen (PPI).

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
August 2015 / Juli 2015August 2015 / August 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-4,3-10,0217,81 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-8,8-16,4295,6460,7
Bergverksdrift1,01,0175,69,0
Industri-1,1-2,5159,4488,6
Næringsmiddelindustri0,37,1168,599,6
Petroleums- og kullvareindustri-6,8-26,2180,186,9
Metallindustri-2,93,9183,239,1
Maskinindustri0,1-0,8152,452,8
Kraftforsyning12,2-32,0156,841,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 3. Prisutvikling i industri, med og uten petroleums- og kullvareindustri. 2000=100
Figur 4. PPI vekter
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100Figur 3. Prisutvikling i industri, med og uten petroleums- og kullvareindustri. 2000=100Figur 4. PPI vekter

PPI falt 4,3 prosent fra juli til august. De viktigste årsakene til nedgangen i den totale indeksen var lavere priser på råolje og raffinerte oljeprodukter. Indeksen for utvinning av råolje og naturgass gikk ned 10,6 prosent, mens den for raffinerte oljeprodukter falt med 6,8 prosent.

Økte priser på elektrisk strøm bidro til å moderere fallet i den samlede indeksen. Månedens økning på over 12 prosent var første gang prisene steg siden de begynte å falle fra desember i fjor. Selv om de gikk opp siste måned, var produsentenes strømpriser over 30 prosent lavere i august i år enn i samme måned i fjor.

Lavere priser på energivarer i år

PPI var 10 prosent lavere i august enn i samme måned i fjor. Tolvmånedersendringen i indeksen har vært negativ siden juli 2014. Det vil si at sammenligningen med samme måned ett år tidligere har vist fallende priser i hele denne perioden. Utviklingen kommer i stor grad av at prisene på energivarer har gått ned.

Selv om ikke prisene på alle varene har falt hver måned, har prisene på råolje, naturgass, raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm bidratt til å trekke PPI ned siden tidlig i 2014.

Økte priser på fisk og kjøtt

I motsetning til energivarene, har prisene på andre varer og tjenester i PPI steget. Tolvmånedersendringen har for disse varene og tjenestene vært positiv helt tilbake til høsten 2013. I næringsmiddelindustrien var prisene 7,1 prosent høyere i august enn i samme måned i fjor. Økte priser på fisk og kjøtt har vært med på å trekke indeksen for næringsmidler opp. For fiskeprisene kommer den høye tolvmånedersveksten av en kraftig økning fra oktober til mars.

I metallindustrien har prisene falt siden mars, men på grunn av en ganske kraftig prisvekst gjennom 2014 var prisene i august fortsatt nesten 4 prosent høyere enn de var tolv måneder tidligere. Siden mars har prisene innen kjemisk og farmasøytisk industri steget. Sammenlignet med august i fjor var prisene 6,3 prosent høyere i august i år.