242726
242726
Energivarer trakk opp PPI
statistikk
2016-07-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Energivarer trakk opp PPI

Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte den oppadgående trenden og steg for fjerde måned på rad. Det var økte priser på energivarer som bidro til oppgangen. Prisene på olje, gass, strøm og raffinerte petroleumsprodukter gikk alle opp fra mai til juni.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Mai 2016 - Juni 2016Juni 2015 - Juni 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning2,8-9,7210,31 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester4,7-23,5258,7405,4
Bergverksdrift0,63,2178,77,6
Industri1,1-0,7159,9544,6
Næringsmiddelindustri0,17,3177,3117,0
Petroleums- og kullvareindustri7,3-11,6172,579,1
Metallindustri0,1-11,9169,945,7
Maskinindustri0,04,1158,959,2
Kraftforsyning8,253,3249,542,4

PPI steg 2,8 prosent fra mai til juni. Dette er den største oppgangen fra én måned til en annen siden 2010. Den viktigste bidragsyteren til dette var prisene på råolje og naturgass som gikk opp 6,1 prosent. I likhet med PPI totalt var dette fjerde måned på rad med samlet prisoppgang på olje og gass. I juni var oljeprisen på sitt høyeste nivå så langt i år, noe som bidro til at også PPI totalt var på sitt høyeste nivå i 2016. Indeksen er imidlertid et stykke unna det høyeste nivået som er målt på PPI, i januar 2014. Den gang lå oljeprisen fremdeles over 100 dollar per fat.

Prisoppgang på strøm og raffinerte petroleumsvarer

Strømprisene gikk opp 8,2 prosent fra mai til juni og var dermed på det høyeste nivået siden januar i år. I tillegg var prisene 53,3 prosent høyere enn i juni i fjor da strømprisene var historisk lave. Vi må tilbake til 2011 for å finne høyere strømpriser i juni.

Prisene på petroleums- og kullvarer steg fra mai til juni og følger med det den oppadgående oljeprisen. Det er fjerde måned på rad med oppgang for petroleums- og kullvareindustrien hvor raffinerte petroleumsprodukter, som bensin, parafin og andre drivstoffer, er viktige varegrupper.

Små prisendringer i industrien

For industrien samlet sett steg prisene med 1,1 prosent, men denne oppgangen ble i hovedsak drevet av prisoppgangen på raffinerte petroleumsprodukter. Dersom denne varegruppen holdes utenfor, var prisoppgangen for industrien bare 0,1 prosent. Fra mai til juni steg prisene på kjemiske råvarer 1,2 prosent, mens prisene på ikke-metallholdige mineralprodukter sank 0,7 prosent.

Prisoppgang på hjemmemarkedet siden juni i fjor

Endringen i PPI totalt fra juni 2015 til juni 2016 (tolvmånedersendringen) var minus 9,7 prosent. Prisfallet må sees i sammenheng med at prisene på olje og gass har gått ned 27,2 prosent i samme periode. For øvrig er tolvmånedersendringen på hjemmemarkedet 1,2 prosent. Dette kommer av at olje og gass i stor grad eksporteres, slik at virkningen av den prisnedgangen i hovedsak kommer på eksportmarkedet. Det er økte strømpriser siden juni i fjor som har vært viktigste bidragsyter til prisoppgangen på hjemmemarkedet de siste tolv månedene.