276448
276448
Prishopp på olje og gass
statistikk
2017-01-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Prishopp på olje og gass

PPI steg 5,1 prosent fra november til desember. Hovedårsaken var at prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass økte med 17,3 prosent. Oppgangen i PPI ble dempet av en nedgang i strømprisene på 12,4 prosent i perioden.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
November 2016 - Desember 2016Desember 2015 - Desember 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning5,17,2225,01 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester14,89,0293,6405,4
Bergverksdrift1,40,1177,67,6
Industri0,73,4162,7544,6
Næringsmiddelindustri0,35,7180,3117,0
Petroleums- og kullvareindustri2,114,1182,279,1
Metallindustri2,86,0186,945,7
Maskinindustri0,2-0,9158,959,2
Kraftforsyning-12,442,2287,542,4

Prisen på råolje, Brent Blend, gikk kraftig opp fra november til desember etter at OPEC og en del andre oljeeksporterende land ble enige om kutt i oljeproduksjonen. Ifølge LME steg prisen på råolje med over 18 prosent i desember, målt i norske kroner. Oljeprisen har ikke vært så høy siden juli 2015. 

Også naturgass hadde stor prisøkning i desember og nådde sitt høyeste nivå for 2016. Samlet steg prisene innenfor utvinning av olje og naturgass med 17,3 prosent. 

Høyere priser på olje og gass var hovedårsaken til at PPI totalt steg med 5,1 prosent fra november til desember 2016. Prisene på raffinerte oljeprodukter økte 2,1 prosent og har steget nesten 10 prosent siden august. PPI uten energivarer gikk bare opp 0,4 prosent fra november. 

Prisøkning på Ikke-jernholdige metaller i november og desember

Etter to måneders prisnedgang har prisene på ikke-jernholdige metaller steget relativt mye både i november og desember. Det er halvannet år siden prisene har vært så høye. Fra november til desember var økningen på 4,4 prosent. Både aluminium, nikkel, sink og kobber gikk opp i pris. 

Strømprisene falt med over 12 prosent

Prisene på elektrisk strøm gikk ned 12,4 prosent fra november til desember og bidro til å dempe oppgangen i PPI. Nedgangen fulgte en sammenhengende prisoppgang på til sammen 36,8 prosent fra august til november. Tolvmånedersveksten fra desember 2015 til desember 2016 var på litt over 42 prosent. En spesielt lav strømpris i desember 2015 er en viktig del av forklaringen på dette.

Tolvmånedersveksten har i perioden fra juni til november 2016 vært mellom 35 og 75 prosent. 

PPI på hjemmemarkedet: ned 0,1 prosent

Olje og gass har vesentlig mindre vekt på hjemmemarkedet enn på eksportmarkedet. Samtidig har strømprisene mest vekt på hjemmemarkedet. Fra november til desember økte prisene på olje og gass mye, mens det var stor nedgang i prisene på elektrisitet. På hjemmemarkedet har strømprisene såpass stor betydning at nedgangen i desember bortimot utlignet den store prisoppgangen på olje og gass. I tillegg var det bare en prisøkning på 0,1 prosent på raffinerte oljeprodukter på hjemmemarkedet. Dessuten har de ikke-jernholdige metallene mindre vekt på hjemmemarkedet, slik at prisoppgangen her fikk mindre betydning for PPI.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB