276470
276470
Industriprisene opp i januar
statistikk
2017-02-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Priser og prisindekser, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Industriprisene opp i januar

Produsentprisindeksen (PPI) hadde en oppgang på 0,3 prosent fra desember 2016 til januar 2017 grunnet økte priser i industrien.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Desember 2016 - Januar 2017Januar 2016 - Januar 2017
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
2Vannforsyning er med i PPI fra og med januar 2017.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,312,6225,71 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-2,022,9287,7354,1
Bergverksdrift7,68,1191,110,5
Industri2,06,8165,9575,3
Næringsmiddelindustri-1,13,0178,3133,2
Petroleums- og kullvareindustri12,843,0205,569,7
Metallindustri2,29,8191,049,4
Maskinindustri1,31,3161,052,9
Kraftforsyning-3,60,3277,154,8
Vannforsyning20,0..195,65,3

Økningen i PPI totalt fra desember 2016 til januar 2017 kommer av en prisoppgang i industrien på 2 prosent. Utvinningsnæringene og elektrisitet var med på å dra ned prisoppgangen i totalen. Prisene innenfor utvinning og utvinningstjenester gikk ned med 2 prosent som følge av en prisnedgang på naturgass og utvinningstjenester. Oljeprisen hadde en svak prisoppgang i januar, i motsetning til det kraftige prishoppet fra november til desember som sendte oljeprisen til sitt høyeste nivå siden juli 2015. Elektrisitetsprisene falt for andre måned på rad i januar, etter en sammenhengende prisoppgang fra august til november.

Prisoppgang i norsk industri

Samlet sett gikk industriprisene opp 2 prosent fra desember til januar som følge av økte priser innenfor raffineringsindustrien på nesten 13 prosent siste måned. Prisene på samtlige petroleumsprodukter steg i januar, og det kraftige prishoppet på olje fra november til desember 2016 er en mulig forklaring på denne stigningen. Det er ikke uvanlig at prisene på petroleumsprodukter endrer seg med et tidsetterslep. Andre næringer som hadde en betydning for prisoppgangen i industrien var kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustri.

Lavere priser i næringsmiddelindustri var med på å dempe prisoppgangen i industri samlet. Her var det målt lavere priser innenfor flere varegrupper som for eksempel kjøtt og kjøttvarer og fisk og fiskevarer. Fiskeprisene falt med over 2 prosent i januar etter en sammenhengende prisstigning fra september til desember i fjor.

Samme strømpriser som i januar 2016

Prisnedgang på elektrisitet i januar var på 3,6 prosent. Januar i år var en mild måned sammenliknet med januar i fjor, da det var satt nye forbruks- og produksjonsrekorder i Norge. Men på grunn av rekordhøy fyllingsgrad i vannmagasinene var prisene i fjor veldig lave for sesongen. Tolvmånedsendringen viser at til tross for ulike forhold var elektrisitetsprisene i januar i år på omtrent samme nivå som i januar i 2016.

Ny næring inkludert i PPIÅpne og lesLukk

Fra og med januar 2017 er en ny hovednæring, "Vannforsyning", med i PPI. Næringen omfatter uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann og har næringskode SNN36. Se for øvrig Norsk standard for næringsgruppering (SN2007). Den finnes som en egen serie i statistikkbanken under navnet vannforsyning. Prisendringene inngår i PPI først fra og med januar 2017, mens indeksserien starter i desember 2016. I 2017 utgjør næringen omtrent 0,5 prosent av den samlede vekten til PPI.

Oppdaterte vekter for 2017Åpne og lesLukk

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen best mulig skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge, oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får effekt fra og med indeksen for januar og representerer verdien av næringenes produksjon i året før. Siden PPI nå omfatter en ny næring (se ovenfor), har vektene til de fleste næringene, uttrykt som andel av totalen, falt.

I 2017 fortsetter trenden vi har sett i foregående år, hvor oljerelaterte næringer relativt sett får mindre betydning for norsk økonomi. Fra 2016 til 2017 går vektandelen til ‘utvinning og utvinningstjenester’ ned fra 41 prosent til 35 prosent. Denne utviklingen har vært fallende siden 2013 da den utgjorde 48 prosent av den totale vekten i PPI.

Industrinæringene får derimot økt innflytelse på totalen og vektes nå sammen til 58 prosent, opp fra 54 prosent i 2016. Næringsmiddelindustri får økt vekt og forblir dermed den største av industrinæringene, etterfulgt av petroleums- og kullvareindustri som får noe mindre vekt enn i 2016.

Kraftforsyningen øker en del og utgjør nå 5,5 prosent av totalen mot 4,2 prosent i 2016.

Flere detaljer om vektene finnes i Statistikkbanken og i figur 4.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB