148001
statistikk
2014-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. september 2014

Innhold

Oljeprisen ned, gassprisen opp

Olje og gass trakk produsentprisindeksen for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) i hver sin retning fra august til september. Prisen på råolje fortsetter nedgangen, mens naturgassprisen har hatt en oppgang etter å ha vært fallende siden februar.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
September 2014 / August 2014 September 2014 / September 2013 September 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 0,0 -3,8 241,9 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester 0,0 -9,7 353,5 479,1
Bergverksdrift 0,3 7,3 174,4 11,5
Industri -0,6 2,1 162,5 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri -0,1 4,4 156,9 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri -3,2 -3,8 215,3 135,4
Metallindustri 2,4 16,2 180,6 36,8
Maskinindustri 0,5 2,0 154,4 42,0
Kraftforsyning 6,2 -6,5 244,8 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 241,9 (2000=100) i september, det vil si uendret fra august. Fra september 2013 til september 2014 falt PPI med 3,8 prosent.

Raffinerte petroleumsprodukter trakk PPI ned

Samlet sett gikk prisene i petroleums- og kullvareindustrien ned 5,2 prosent fra august til september. Denne nedgangen skyldes lavere priser på oljeprodukter. Prisene på gassolje, blyfri bensin og tung fyringsolje gikk ned i september som følge av en nedgang i råoljeprisen, Brent Blend på 1,8 prosent. Også tjenester tilknyttet bergverk og utvinning hadde en nedgang på 1,2 prosent. Prisene på utvinning av råolje og naturgass trakk imidlertid PPI svakt i motsatt retning som følge av en oppgang for prisene på naturgass.

Når det gjelder kraftforsyning, steg prisene 6,2 prosent. Elektrisitetsprisene har steget tre måneder på rad, og økningen i september kunne tilskrives oppgang i systemprisen fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool samt høyere priser på strøm solgt til norske husholdninger.

I metallindustrien steg prisene 2,4 prosent fra august til september, noe som hovedsakelig skyldes en oppgang i prisene på ikke-jernholdige metaller. Det ble registrert økte priser på flere av metallene som omsettes på London Metal Exchange, deriblant aluminium og sink. Prisene på jern og stål steg også i tilsvarende periode.

Tolvmånedersendring – PPI ned 3,8 prosent

Fra september 2013 til september 2014 gikk PPI ned med 3,8 prosent. Viktige forklaringer til nedgangen er prisnedgangen for utvinning av olje og gass på 12,0 prosent i tillegg til 6,4 prosent lavere priser i petroleums- og kullvareindustrien. Blant de næringene som bidro til å moderere nedgangen i PPI i tolvmånedersperioden, var metallindustrien og næringsmiddelindustrien, der prisene steg henholdsvis 16,2 og 4,6 prosent.