242732
242732
Laveste gasspris på sju år
statistikk
2016-10-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Laveste gasspris på sju år

Nedgang i prisene på naturgass og utvinningstjenester bidro mest til at PPI falt fra august til september. Gassprisene har ikke vært lavere siden desember 2009. Også prisene på fisk og ikke-jernholdige metaller har gått ned.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
August 2016 - September 2016September 2015 - September 2016
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-1,6-6,1204,21 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-3,5-18,4241,8405,4
Bergverksdrift0,41,2178,07,6
Industri-0,51,2159,4544,6
Næringsmiddelindustri-0,95,7177,4117,0
Petroleums- og kullvareindustri0,2-1,1166,179,1
Metallindustri-1,5-1,2180,045,7
Maskinindustri-0,14,3159,059,2
Kraftforsyning0,537,2241,042,4

Fra august til september falt PPI med 1,6 prosent. Dette er omtrent samme nedgang som fra juli til august – på 1,8 prosent. Nedgangen de siste to månedene kom etter en sammenhengende oppgang fra februar til juli. 

Lavere priser på naturgass og utvinningstjenester

Prisene på olje og naturgass har stor betydning for PPI. Fra august til september økte prisen på råolje (Brent Blend) med 1,6 prosent, mens gassprisene falt relativt mye – og det er nesten sju år siden gassprisene i PPI har ligget så lavt som nå. Prisnedgangen kan ha sammenheng med at Europa har begynt å importere billig skifergass fra USA. 

Også prisene på utvinningstjenester gikk ned fra august til september. Siden januar 2015 har prisene i denne næringen sunket med over 15 prosent i PPI. Dette har sammenheng med fallet i oljeprisen som startet sommeren 2014. 

I likhet med totalindeksen hadde industriprisene en sammenhengende oppgang fra februar til juli fulgt av to måneders prisnedgang. Det var flere viktige industrivarer som hadde prisfall siste måned, blant annet matvarer og metaller. 

Billigere mat

En sammenhengende oppgang i matvareprisene startet allerede i september i fjor og varte til juli i år, men prisene falt både i august og september. Nedgangen i fiskeprisene hadde her størst betydning i begge måneder. Siste måned gikk prisene også ned på meierivarer og fôrvarer. 

Lavere priser på ikke-jernholdige metaller

Prisene på ikke-jernholdige metaller gikk ned 2,2 prosent fra august til september. Det var flere metallpriser med nedgang. De viktigste var prisene på aluminium og nikkel som ifølge LME gikk ned med litt over 2 prosent. Nedgangen siste måned følger en to måneders oppgang for denne næringen. 

Prisen på elektrisitet steg med 0,5 prosent fra august til september og bidro til å dempe nedgangen i PPI.