Variabeldefinisjon

Vekter i KPI

  English
Navn Vekter i KPI
Definisjon Forbruksandeler eller budsjettandeler er forholdstall mellom forbruket av de enkelte varer og samlet forbruk per husholdning. Forholdstall beregnes utfra nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdininger og benyttes som vekter i konsumprisindeksen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08.02.10 - Konsumprisindeks
Referanse http://www.ssb.no/kpi/vekter.html
Statistikk Konsumprisindeksen, Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller