Variabeldefinisjon

Konsumpris

  English
Navn Konsumpris
Definisjon Referer til faktiske utsalgspriser på varer og tjenester som etterspørres av husholdningene. Pris er faktisk betalt utsalgspris for varen/tjenesten og inkluderer indirekte skatter, avgifter og subsidier som eventuelt legges på varen/tjenesten.
Gyldig fra 1979-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08.02.10 - Konsumprisindeks
Statistikk Konsumprisindeksen, Svalbard
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller