Variabeldefinisjon

Type avgang

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Type avgang
Definisjon Variabelen type avgang skiller mellom overdragelse (virksomheten blir solgt) og nedlegging (virksomheten blir lagt ned eller foretaket blir slettet).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Referanse Se om statistikken www.ssb.no/emner/10/01/foretak
Statistikk Foretak
Sensitivitet Sensitiv