Variabeldefinisjon

Forbruk i kraftintensiv industri i alt

  English
Navn Forbruk i kraftintensiv industri i alt
Definisjon Forbruk i kraftintensiv industri i alt er summen av uprioritert og prioritert forbruk innenfor kraftintensiv industri. Kraftintensiv industri er definert som produksjon av kjemiske råvarer, jern, stål og ferrolegeringer samt ikke-jernholdige metaller. Kontraktstypene for prioritert og uprioritert kraft er forskjellig. Uprioritert kraft kan kobles ut ved kapasitetsbegrensninger i nettet.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2009-12-31
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Forbruk i kraftintensiv industri i alt