Variabeldefinisjon

Beregnet tap i linjenettet

  English
Navn Beregnet tap i linjenettet
Definisjon Beregnet tap i linjenettet: Tap på eksport, uprioritert forbruk i kraftintensiv industri og pumpekraftforbruk er 7%. 3 prosent tap på prioritert nettoforbruk i kraftintensiv industri og 10 prosent på netto forbruk i alminnelig forsyning. Tapet i linjenettet avhenger blant annet av avstand, belastning i nettet, temperaturer og nettets kvalitet.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2009-12-31
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Beregnet tap i nettet