Variabeldefinisjon

Bruttoforbruk av elektrisk kraft

  English
Navn Bruttoforbruk av elektrisk kraft
Definisjon Bruttoforbruk av elektrisk kraft kraft er beregnet som summen av total produksjon av elektrisitet og import fratrukket eksport.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitet_en/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller