Variabeldefinisjon

Total produksjon av elektrisitet

  English
Navn Total produksjon av elektrisitet
Definisjon Total produksjon av elektrisitet er produksjonen som blir målt på generatorene, altså brutto produksjon.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2016-05-31
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv