Variabeldefinisjon

Type nyregistrering

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Type nyregistrering
Definisjon Variabelen type nyregistrering skiller mellom overdragelse og nyetablering for nyregistrerte foretak.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Referanse Se i om statistikken www.ssb.no/emner/10/01/foretak
Statistikk Foretak
Sensitivitet Sensitiv