Variabeldefinisjon

Avtalte timeverk

  English
Navn Avtalte timeverk
Definisjon Det antall timer som er avtalt å arbeide i en uke.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv