Variabeldefinisjon

Svinn i fiskeoppdrett

  Norwegian (bokmål) English
Namn Svinn i fiskeoppdrett
Definisjon Tap av fisk i produksjon. Tapet blir oppgitt i talet på fisk.
Gyldig frå 1993-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Tapet blir rapportert etter årsaker, som t.d. daud fisk, utkast frå slakteri og rømming.
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar