Variabeldefinisjon

Svinn i fiskeoppdrett

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Svinn i fiskeoppdrett
Definisjon Tap av fisk i produksjon. Tapet blir oppgitt i antall fisk.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Tapet blir rapportert etter årsaker som død fisk, utkast fra slakteri og rømming.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller