Variabeldefinisjon

Bruker

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bruker
Definisjon Den eller de som er ansvarlig for drifta av en jordbruksbedrift. I Virksomhets- og foretaksregisteret er brukeren registrert som innehaver av enkeltpersonforetak, eller som eier eller deltaker i et selskap.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Ordene «hovedbruker» og «referansebruker» har vært brukt som synonymer for bruker. I jordbruksstatistikken grupperes ofte bruker i personlig bruker og upersonlig bruker. Personlig bruker omfatter innehavere av enkeltpersonforetak. Upersonlig bruker omfatter alle andre organisasjonsformer, f.eks. ansvarlig selskap, aksjeselskap, stiftelse, stat, kommune mv.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller