Variabeldefinisjon

Landbakgrunn

  English
Navn Landbakgrunn
Definisjon For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Fra og med 1.1.2003 ble definisjon endret til også å trekke inn besteforeldrenes fødeland.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Statistikk Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Landbakgrunn
Klassifikasjon Standard for landkoder (SSB-3)