Variabeldefinisjon

Ansatt-privat/offentlig, innvalgte representanter.

  English
Navn Ansatt-privat/offentlig, innvalgte representanter.
Definisjon Variabelen viser om representanten er ansatt i offentlig eller privat sektor
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til 2007-09-15
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.01.20 - Fylkestings- og kommunestyrevalg
Statistikk Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalgene
Sensitivitet Sensitiv