233364
233364
Valgdeltakelsen sank i 8 av 10 kommuner
statistikk
2015-11-09T10:00:00.000Z
Valg
no
kommvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, valgresultater, valgdeltagelse, politiske partier, valglister, stemmeberettigede, forhåndsstemmer, valgtingstemmer, godkjente stemmer, mandatfordelingKommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget2015

Innhold

Publisert:

Valgdeltakelsen sank i 8 av 10 kommuner

Deltakelsen ved høstens kommunevalg var på 60,0 prosent. Det er en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2011. I de fleste av de 428 kommunene var det en nedgang, mens det i 65 av kommunene var en økning i valgdeltakelsen.

Valgdeltakelse i kommuner på kart, 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Manntallsoppgaver1
200720112015
1For antall stemmeberettigede i årgangen 2015, er antall stemmeberettigede ikke inkludert 16 og 17 åringer som deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Dette utgjør ca 9 300 personer
216 og 17 åringer som deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder er medregnet her
Antall stemmeberettigede3 613 3563 789 7464 008 096
 
Antall førstegangsvelgere 18 - 19 år122 305127 161130 642
 
Avgitte stemmer kommunestyrevalg22 212 5542 440 4282 411 126
Avgitte stemmer fylkestingsvalg2 078 1712 271 1522 240 073
 
Valgdeltakelse kommunetyrevalg61,264,260,0
Valgdeltakelse fylkestingsvalg57,559,955,9
Figur 1. Valgdeltakelse i kommunestyrevalget 2015. Topp ti og ti på bunn blant kommunene
Figur 1. Valgdeltakelse i kommunestyrevalget 2015. Topp ti og ti på bunn blant kommunene

Høyest valgdeltakelse hadde Utsira med 84,3 prosent mens Hammerfest hadde lavest valgdeltakelse med 50,2 prosent. Samlet sett gikk Miljøpartiet de Grønne frem med 3,3 prosentpoeng i valget. De gikk frem i samtlige kommuner de stilte liste.

Til sammen deltok det 2 411 126 personer i kommunestyrevalget. Det er en nedgang på om lag 29 300 personer sammenliknet med valget i 2011. I fylkestingsvalget deltok det 2 240 073 personer, som er rundt 31 000 personer færre enn ved fylkestingsvalget i 2011.  

Høy valgdeltakelse i små kommuner

Størst tilbakegang i valgdeltakelse hadde Berlevåg, hvor valgdeltakelsen sank med 15,4 prosentpoeng. Størst økning hadde Røst med 11,1. Forskjellene i valgdeltakelse mellom kommunene økte sammenliknet med 2011 og 2007. I 2007 var forskjellen mellom høyest og lavest valgdeltakelse 31 prosentpoeng, i 2011 var den på 32 prosentpoeng, mens den i 2015 var på 34 prosentpoeng. Kommunene Hammerfest, Nordkapp, Nannestad, Hitra og Sarpsborg hadde en valgdeltakelse under 52 prosent. Kommunene Utsira, Fedje, Modalen og Kvitsøy hadde en valgdeltakelse over 80 prosent, dette er alle kommuner med under 500 stemmeberettigede. Det er 58 kommuner som har en valgdeltakelse over 70 prosent, dette er utelukkende kommuner med under 5 000 stemmeberettigede.

Fremmøte i fylkestingsvalget nest lavest i historien

Den samlede valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i 2015 var 55,9 prosent. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra fylkestingsvalget i 2011. Fremmøtet i årets valg er det nest dårligste fremmøte i noe fylkestingsvalg siden 2003 da det var 55,6 prosent, som for øvrig er det laveste siden direkte valg til fylkesting ble innført i 1975. Valgdeltakelsen gikk ned i alle fylker, nedgangen var mellom 2,3 til 6,1 prosentpoeng. Fremmøtet i fylkestingsvalget var høyest i Sogn og Fjordane med 60,5 prosent, Hordaland og Akershus ligger også relativt høyt med 58,0 og 56,9 prosent. Østfold ligger nederst med 49,5 prosent, dette er en nedgang på 6,1 prosentpoeng siden valget i 2011. Buskerud, Møre og Romsdal og Nordland ligger også i bunn med valgdeltakelse under 53,0 prosent.

Miljøpartiet de Grønne frem i alle kommuner og fylker

Miljøpartiet de Grønne hadde samlet sett størst fremgang ved valget. I kommunevalget gikk de frem med 3,3 prosentpoeng til 4,2 prosents oppslutning, og i fylkestingsvalget gikk de frem 3,2 prosentpoeng til 4,5 prosents oppslutning. I 2011 stilte de lister i 55 kommuner, mens i 2015 stilte de lister i 202 kommuner. De gikk frem i samtlige kommuner de stilte liste og i samtlige fylker.

Senterpartiet frem i alle fylker og i nesten åtte av ti kommuner

Senterpartiet gikk også frem i både kommunevalget og i fylkestingsvalget. I kommunevalget gikk Senterpartiet frem med 1,8 prosentpoeng til 8,5 prosent, og i fylkesvalget gikk de frem 2,9 prosentpoeng til 9,2 prosent. I fylkestingsvalget gikk Senterpartiet frem i samtlige fylker. Senterpartiet stilte i 2011 lister i 391 kommuner, mens i 2015 stilte de lister i 385 kommuner. De gikk frem i nesten åtte av ti kommuner.

Arbeiderpartiet frem i seks av ti kommuner

Arbeiderpartiet økte stemmeandelen med 1,3 prosentpoeng til 33,0 prosent i kommunevalget, og 0,7 prosentpoeng til 33,9 prosent i fylkestingsvalget. Arbeiderpartiet stilte lister i 421 kommuner i 2015 og med 418 i 2011. I seks av 10 kommuner gikk Arbeiderpartiet frem i kommunevalget. I fylkestingsvalget fikk Ap over 40 prosent av stemmene i Finnmark, Hedmark, Oppland, Sør Trøndelag og Østfold. De gikk frem i 13 av fylkene, men tilbake i seks av fylkene. Mest frem gikk de i Finnmark med 6,3 prosentpoeng, og mest tilbake gikk de i Nord-Trøndelag med 3,3prosentpoeng. Ap er det største partiet i 16 av fylkestingene, med unntak av Akershus hvor Høyre er størst og Sogn og Fjordane hvor Senterpartiet er størst.

Høyre tilbake i syv av 10 kommuner

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gikk tilbake 4,8 prosentpoeng og 1,9 prosentpoeng i kommunevalget til henholdsvis 23,2 og 9,5 prosent. I Fylkestingsvalget gikk Høyre 5,5 prosentpoeng tilbake til 22 prosent, mens FrP gikk tilbake 0,8 prosentpoeng til 11 prosent. Høyre gikk tilbake i samtlige fylker i fylkestingsvalget, men mest i Hordaland med7,6prosentpoeng. FrP gikk tilbake i 16 av fylkene i fylkestingsvalget, men økte i Finnmark med 0,5prosentpoeng. De gikk mest tilbake i Nordland med -4,5prosentpoeng. Høyre stilte lister i 380 kommuner og i 7 av 10 kommuner gikk de tilbake.

Økning i andel forhåndsstemmer

Det ble avgitt 24,3 prosent forhåndsstemmer ved lokalvalget i 2015. Dette er en økning i andelen forhåndsstemmer på 1,9 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2011.

Svært liten andel forkastede og blanke stemmer

Ved kommunevalget var det 3 270 stemmer som ble forkastet, dette er på nivå med tidligere valg. Ved fylkestingsvalget ble det forkastet 3 800 stemmer, dette er en økning på 1 500 siden 2011, men er altså helt på nivå med kommunevalget. Det ble tilsammen avgitt 15 470 blanke stemmer i kommunevalget mot 11 900 i 2011. I fylkestingsvalget ble det avgitt til sammen 28 070 blanke stemmer mot 24 100 blanke stemmer i 2011. Dette utgjør om lag 1 prosent av alle avlagt stemmer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB