Variabeldefinisjon

Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

  English
Navn Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
Definisjon En person har rett til å stemme ved fylkes- og kommunestyrevalg dersom vedkommende oppfyller betingelsene i Grunnlovens §50 og Valglovens §3.
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til 2007-09-14
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. 1. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: a. vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, b. vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og c. vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c. 2. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i første ledd, stemmerett dersom de: a. har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller b. er statsborger i et annetnordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 31. mai i valgåret. 3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01.20 - Fylkestings- og kommunestyrevalg
Statistikk Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalgene
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller