Variabeldefinisjon

Mottatte erstatninger på forsikring for skip i utenriksfart

  English
Navn Mottatte erstatninger på forsikring for skip i utenriksfart
Definisjon Mottatte erstatninger på forsikringer for foretak som driver skip i utenriksfart. Inkluderer fraktforsikring, kasko (forsikring som dekker skipet), inntektsinteresse og PI (Protection and Indemnity - rederienes ansvarsforsikring).
Gyldig fra 1974-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Driftsundersøkelser for sjøfart
Sensitivitet Sensitiv