Variabeldefinisjon

Antall timer sysselsatt i året

  English
Navn Antall timer sysselsatt i året
Definisjon Beregnet antall timer utført i alle aktive arbeidsforhold i tellingsåret.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer I beregningene av arbeidstid er alle arbeidsforhold tatt med, også bijobber. For lønnstakerforhold tas utgangspunkt i kontantlønn i året, varighet av arbeidsforhold og arbeidstid i uka. For selvstendige brukes næringsinntekt og arbeidstidsopplysninger fra Arbeidskraftundersøkelsen. Samlet arbeidstid beregnes som summen av arbeidstid i alle arbeidsforhold, men det foretas visse justeringer i forhold til hvor mange arbeidsforhold en person kan ha på samme tid.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller