Variabeldefinisjon

Yrkesstatus

  English
Navn Yrkesstatus
Definisjon Inndeling av de sysselsatte i lønnstakere, selvstendig næringsdrivende eller familiearbeidere uten fast avtalt lønn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Fra mange statistikker benyttes kun statusene lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. De fleste familiearbeidere vil da være klassifisert som lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte