Variabeldefinisjon

Arbeidsstyrkestatus

  English
Navn Arbeidsstyrkestatus
Definisjon Inndeling av personer i befolkningen i sysselsatte, arbeidsledige og utenfor arbeidsstyrken.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte
Arbeidsledige
Arbeidsstyrken