Variabeldefinisjon

Landbakgrunn

  English
Navn Landbakgrunn
Definisjon For personer født i utlandet, er dette(med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til 2002-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Statistikk Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Landbakgrunn
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk