Variabeldefinisjon

Midlertidig fraværende

  English
Navn Midlertidig fraværende
Definisjon Midlertidig fraværende er sysselsatte som ikke utfører arbeid i en avgrenset periode. Vanlige fraværsårsaker er sykdom, ferie, lønnet permisjon, e.l.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer I Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) brukes begrepet midlertidig fraværende bare om de som ikke arbeider i det hele tatt i referanseperioden.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte