Variabeldefinisjon

Deltidssysselsatte

  English
Navn Deltidssysselsatte
Definisjon Personer med avtalt arbeidstid mindre enn heltid.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Heltidssysselsatte
Lenket til Statistikkbanktabeller