Variabeldefinisjon

Heltidssysselsatte

  English
Navn Heltidssysselsatte
Definisjon Sysselsatte som har en avtalt ukentlig arbeidstid på 37 timer og mer, samt personer med annen avtalt arbeidstid som oppgir at dette utgjør heltid.
Gyldig fra 1988-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer I en del statistikker har man bare opplysninger om antall timer og ikke om dette svarer til heltid. Man anvender da ofte en timegrense som skiller mellom heltid og deltid, f.eks. 35 timer. Det kan være lik timegrense for alle eller varierende med yrke og/eller næring.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv