Variabeldefinisjon

Undersysselsatte

  English
Navn Undersysselsatte
Definisjon Deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid og som kan starte med økt avtalt arbeidstid innen en måned.
Gyldig fra 1988-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Deltidssysselsatte
Lenket til Statistikkbanktabeller