Variabeldefinisjon

Arbeidsledige

  English
Navn Arbeidsledige
Definisjon Personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste 4 ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av ca. 2 uker. Ufrivillig helt permitterte blir regnet som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer I noen undersøkelser kan personen bli spurt om å karakterisere seg selv som arbeidsledig uten at man kontrollerer for om alle betingelsene i definisjonen er oppfylt.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde International Labour organization (ILO)
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11156: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå
11155: Arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå
09938: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivåtall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted
09937: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivå- og endringstall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted
08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder
08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt
08518: Arbeidsledige, etter kjønn og alder
08517: Arbeidsledige, etter kjønn og alder
08412: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer)
08410: Undersysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer)
07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder
06945: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie)
04553: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer)
04526: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (avslutta serie)
03769: Arbeidslause personar. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (prosent) (avslutta serie)