Variabeldefinisjon

Midlertidig ansatt

  English
Navn Midlertidig ansatt
Definisjon Midlertidig ansatte er personer med et ansettelsesforhold som er begrenset i tid, f.eks. et vikariat med fastsatt sluttdato, et engasjement som opphører når arbeidet eller prosjektet er utført, eller sesongbetont arbeid. Prøvetid i seg selv anses ikke som en midlertidig ansettelse.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller