Ny kvinnerekord blant ordførerne

Publisert:

Etter det siste kommunevalget er 35 prosent av landets ordførere kvinner. Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene. Menn og kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning er mest overrepresentert i kommunestyrene.

På grunn av kommune- og regionsreformen er antallet representanter og ordførere i Norge redusert. I denne artikkelen har vi ikke analysert hvilken innvirkning selve reformen har på sammensetningen i kommune- og bystyrene.

Kommune- og regionsreformen

Kommune- og regionreformen ble fullført 1.1 2020. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt som om reformen allerede var gjennomført. I 2015 var det 428 kommune- og bystyrer, mens det nå er 356.

Det er kvinnerekord også blant andel representanter i kommune- og bystyrer viser statistikken Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. Andelen kvinner i kommunestyrene er nå 40,5 prosent en fremgang på 1,5 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden. I kun 12 av 356 kommune- og bystyrer er kvinneandelen under 25 prosent. I 32 av kommunestyrene er kvinnene i flertall, mens det er ingen kommunestyrer hvor andelen menn er under 35 prosent. I formannskapene er kvinneandelen nå 44 prosent, også det ny rekord.     

Figur 1. Prosent kvinner blant ordførere, formannskap og kommunestyrer

Ordførere Formannskap Representanter
1979 2 15 23
1983 4 22 24
1987 6 27 31
1991 13 28 29
1995 16 36 33
1999 15 38 34
2003 17 39 36
2007 23 42 38
2011 22 41 38
2015 28 43 39
2019 35 44 40

Ap og Sp fikk flest ordførere

Arbeiderpartiet (Ap) gikk tilbake i valget sammenliknet med forrige kommunevalg, allikevel beholdt Ap posisjonen som partiet med flest representanter og flest ordførere. Senterpartiet (Sp) gikk mest frem og puster Ap i nakken som det største ordførerpartiet, ettersom 37 prosent av kommunene har en ordfører fra Sp. Som i tidligere valg ser vi at Ap og Sp er de eneste partiene som har en større andel ordførere enn andel representanter i kommune- og bystyrene.   

Figur 2. Ordførere og kommunestyrerepresentanter etter parti

Ordførere Kommunestyrerepresentanter
A 42 28
Frp 1 8
H 10 16
KrF 3 4
MDG 0 3
Rødt 0 2
Sp 37 24
SV 2 5
V 1 3
Felleslister 1 1
Lokale lister 5 5

Menn mellom 40 og 70 år mest overrepresentert

Menn mellom 40 og 70 år utgjør litt under 25 prosent av de stemmeberettigede, mens blant representantene utgjør de litt over 40 prosent. Det er blant menn mellom 40 og 70 år med middels eller lang utdanning overrepresentasjonen er størst. Også blant kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning er det en overrepresentasjon av en viss betydning. Menn under 40 år med kort utdanning er den gruppen som er minst representert i kommunestyrene, det er også i denne gruppen valgdeltakelsen ved det siste kommunestyrevalget var lavest.  Sammenliknet med tidligere valg er det imidlertid litt mindre ubalansen mellom de stemmeberettigede og de valgte når vi ser på kjønn, alder og utdanningsnivå.       

Figur 3. Differansen mellom andelen representanter og andelen blant stemmeberettigede etter kjønn, aldersgruppe, utdanningsnivå. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Diff. representanter - stemmeberettigede
Menn/kort utd./under 40 år -4.9
Menn/middels utd./under 40 år -0.9
Menn/lang utd./under 40 år 0.8
Menn/kort utd./40-69 år -1.8
Menn/middels utd./40-69 år 9.6
Menn/lang utd./40-69 år 10.9
Menn/kort utd./over 70 år -1.6
Menn/middels utd./over 70 år -2.5
Menn/lang utd./over 70 år -0.3
Kvinner/kort utd./under 40 år -3.1
Kvinner/middels utd./ under 40 år -1.9
Kvinner/lang utd./under 40 år 1.1
Kvinner/kort utd./40-69 år -3.4
Kvinner/middels utd./40-69 år -1.6
Kvinner/lang utd./40-69 år 7.5
Kvinner/kort utd./Over 70 år -2.9
Kvinner/middels utd./over 70 år -4
Kvinner/lang utd./over 70 år -1.2

Andel representanter med innvandrerbakgrunn på stedet hvil

94 prosent av representantene har to norskfødte foreldre, til sammenlikning er 80 prosent av de stemmeberettigede i samme kategori. 3 prosent av kommunestyrerepresentantene er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, i denne gruppen er det en økning på beskjedne 0,1 prosentpoeng siden 2015. Nær 3 prosent av representantene er født i Norge og har en utenlandsk født mor eller far. I kommuner hvor andelen med innvandrerbakgrunn er relativt høy er også andelen med innvandrerbakgrunn i kommunestyret høyere.      

Få utenlandske statsborgere i kommunestyrene

Utenlandske statsborgere som har hatt opphold i riket i 3 år eller nordiske borgere som er folkeregistrert per 30 juni har stemmerett i kommunestyrevalget.    9 prosent av de stemmeberettigede ved det siste valget er utenlandske statsborgere, mens kun 1 prosent av kommunestyrerepresentantene er utenlandske statsborgere.     

Kontakt