Internasjonale reservar og valutalikviditet

Oppdatert: 7. mai 2021

Neste oppdatering: 21. mai 2021

Internasjonale reservar og andre krav i valuta
Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

Kontakt