Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen

06835: Internasjonale reservar. Spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad (mill. kr) 2000M04 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M04 , 2000M05 , 2000M06 ,

Valgt 1 av totalt 257

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner , (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar , derivat (terminar, futures eller byteavtalar) ,

Valgt 0 av totalt 39

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000