Internasjonale reservar og valutalikviditet

06835: Internasjonale reservar. Spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad (mill. kr) 2000M04 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad Velg minst en verdi

Totalt 39 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 242 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Bente Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 52 21 87
beo@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken