Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen
06835: Internasjonale reservar. Spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad (mill. kr) 2000M04 - 2020M09
Sist endret
21.10.2020
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Bente Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 52 21 87
beo@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 246 Valgte 1

spesifikasjonar ikkje nemnde annan stad
Må velges *

Totalt 39 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken